همت مضاعف و کار مضاعف(جایگاه اجتماعی -شهروندی)-20مقاله ستونی
42 بازدید
محل نشر: روزنامه اصفهان زیبا -شماره های مختلف -سال 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی