تاثیر قرآن و حدیث در مثل های فارسی
37 بازدید
محل نشر: نشریه قرآنی بشارت -ش75-بهمن و اسفند 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی