مهندسی فرهنگی رسانه و اصلاح الگوی مصرف
40 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگ کوثر-آستانه مقدسه حضرت معصومه-ش 80-زمستان 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی