بایسته های پژوهشی در اندیشه و کلام شهید مطهری (ره)
41 بازدید
محل نشر: مجموعه اساس نامه و طرح پژوهشی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 1386- طرح پژوهشی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توضیحات : این مقاله به طور مفصل در طرح پژوهشی به درخواست دفتر پژوهش و برنامه ریزی شهرداری اصفهان با موفقیت انجام گرفته و ارائه گردیده است.