تحلیلی بر مفهوم حقوقی وقف
40 بازدید
محل نشر: مجله علمی تخصصی میراث جاویدان(وقف) - شماره 65
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی