نقد و تحلیلی بر دیدگاه های تفسیر علمی قرآن کریم
38 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه(1389)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی