نقد ها و تحلیل های قرآن بر مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر
40 بازدید
محل نشر: چکیده و مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/9/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توضیحات : این مقاله به همایش بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر (اصفهان آذر ماه 1385) ارائه گردید و برگزیده شده و گواهی بین المللی دریافت نموده است.