نقش متقابل علم و دین در پیشبرد معارف انسانی
38 بازدید
محل نشر: کتاب مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری (فروغ اندیشه) ، قم آذر 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی