عباس باب الحوائج (ع)
24 بازدید
محل نشر: سازمان صدا و سیما ، مسابقه بزرگ عباس باب الحوایج (خرداد 1383)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی