مشارکت سیاسی زنان و نقش آن در گسترش اتحاد ملی و انسجام اسلامی از منظر قرآن
19 بازدید
محل نشر: مرکز مطالعات زنان سپاه پاسداران (زمستان 1386)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی