درآمدی بر مسئله خسارت تأخیر تأدیه در فقه و حقوق اسلامی
22 بازدید
محل نشر: کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 50
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی