مبانی جزایی عدالت در حقوق اسلامی
24 بازدید
محل نشر: مجله میزان دانشگاه تهران - پردیس قم ، شماره 1و2 دوره جدید (پاییز 1386)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی