مقایسه تطبیقی قواعد حقوق وضعی و اسلامی از منظر قرآن کریم
21 بازدید
محل نشر: مجله فرصت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران - پردیس قم ، شماره 2 (بهار 1386)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی