تناسب مضامین سوره ها با حروف مقطعه در قرآن
21 بازدید
محل نشر: فصلنامه قرآنی کوثر اصفهان شماره 6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی