سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه علیها السلام 
محقق 
1383/07/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه علمی – پژوهشی باقرالعلوم قم 
پژوهشگر 
1385/04/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
عقیدتی – سیاسی سپاه اصفهان 
محقق و مدرس 
1383/01/30 
ادامه دارد 
مربی علمی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
پژوهشگر 
1385/02/30 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه قرآنی کوثر و پیام صادق اصفهان 
محقق و عضو هیئت تحریریه مجله و داور مقالات 
1384/07/10 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
مسول عقیدتی سیاسی پایگاه 
1383/01/30 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران اصفهان (منطقه 4 کشور) 
داور مقالات پژوهشی 
1387/09/25 
1387/11/02 
داوری مقاله 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان 
مربی و مدرس قرآن کریم 
 
ادامه دارد 
کلاس های تفسیر(از تاریخ 87/2/21)  
تدریس 
آموزش و پرورش اصفهان 
مدرس 
1374/07/01 
1380/03/30 
عربی ، ادبیات، فارسی، معارف  
تدریس 
حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
1386/02/01 
1386/05/01 
مباحث کلامی و روانشناسی 
تدریس 
سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان 
مدرس 
1385/09/01 
1386/11/01 
قرآن 
تدریس 
دارالقرآن بسیج 
مدرس 
1387/07/01 
 
دروس تفسیر، علوم قرآن و حدیث 
تدریس 
جامعة المصطفی(ص)العالمیه-شعبه اصفهان 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث,تاریخ ادیان 
تدریس 
دانشگاه راغب اصفهانی 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی,اخلاق,تاریخ  
تدریس 
دانشگاه راغب اصفهانی 
مدرس 
1388/11/01 
1389/11/01 
متون اسلامی ،انقلاب اسلامی  
تدریس 
دانشگاه شهرکرد 
مدرس 
1392/11/01 
1393/11/01 
فقه الحدیث 2- مفردات قرآن 2- روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 
تدریس 
دانشگاه پیام نور اصفهان 
مدرس 
1393/11/01 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی قرآن2 - تفسیر ترتیبی قرآن2 - تاریخ تفسیر قرآن کریم 1و2 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان 
پژوهشگر - ارزیابی علمی مقالات 
1389/07/01 
ادامه دارد 
همکاری در مجله علمی ترویجی اخلاق