سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه علیها السلام 
محقق 
2004/09/22 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه علمی – پژوهشی باقرالعلوم قم 
پژوهشگر 
2006/06/22 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
عقیدتی – سیاسی سپاه اصفهان 
محقق و مدرس 
2004/04/18 
ادامه دارد 
مربی علمی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
پژوهشگر 
2006/05/20 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه قرآنی کوثر و پیام صادق اصفهان 
محقق و عضو هیئت تحریریه مجله و داور مقالات 
2005/10/02 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
مسول عقیدتی سیاسی پایگاه 
2004/04/18 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران اصفهان (منطقه 4 کشور) 
داور مقالات پژوهشی 
2008/12/15 
2009/01/21 
داوری مقاله 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان 
مربی و مدرس قرآن کریم 
 
ادامه دارد 
کلاس های تفسیر(از تاریخ 87/2/21)  
تدریس 
آموزش و پرورش اصفهان 
مدرس 
1995/09/23 
2001/06/20 
عربی ، ادبیات، فارسی، معارف  
تدریس 
حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
2007/04/21 
2007/07/23 
مباحث کلامی و روانشناسی 
تدریس 
سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان 
مدرس 
2006/11/22 
2008/01/21 
قرآن 
تدریس 
دارالقرآن بسیج 
مدرس 
2008/09/22 
 
دروس تفسیر، علوم قرآن و حدیث 
تدریس 
جامعة المصطفی(ص)العالمیه-شعبه اصفهان 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث,تاریخ ادیان 
تدریس 
دانشگاه راغب اصفهانی 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی,اخلاق,تاریخ  
تدریس 
دانشگاه راغب اصفهانی 
مدرس 
2010/01/21 
2011/01/21 
متون اسلامی ،انقلاب اسلامی  
تدریس 
دانشگاه شهرکرد 
مدرس 
2014/01/21 
2015/01/21 
فقه الحدیث 2- مفردات قرآن 2- روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 
تدریس 
دانشگاه پیام نور اصفهان 
مدرس 
2015/01/21 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی قرآن2 - تفسیر ترتیبی قرآن2 - تاریخ تفسیر قرآن کریم 1و2 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان 
پژوهشگر - ارزیابی علمی مقالات 
2010/09/23 
ادامه دارد 
همکاری در مجله علمی ترویجی اخلاق